ลงชื่อสมาชิกจำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterวานนี้705
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1508
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6386
mod_vvisit_counterเดือนนี้30008
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27226
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7039591

We have: 28 guests, 2 bots online
Your IP: 54.86.132.30
 , 
Today: มิ.ย. 27, 2019
แผนที่


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Home

แผนการดำเนินงาน

 


      แผนการดำเนินงานระจำปีงบระมาณ 2561,11-20,21-28

        ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560


 

 

 

 

 

 

 

 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาซอ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาซอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาซอ

 แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564)

   ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ

   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป

   ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา

   ส่วนที่ 4 การนำแผนไปใช้

   ส่วนที่ 5 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา / ยุทธศาสตร์ที่ 1

   ยุทธศาสตร์ที่ 2

   ยุทธศาสตร์ที่ 3

   ยุทธศาสตร์ที่ 4-5

 

 

 แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2560-2563)

   ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ

   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป

   ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา

   ส่วนที่ 4 การนำแผนไปใช้

   ส่วนที่ 5 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา / ยุทธศาสตร์ที่ 1

   ยุทธศาสตร์ที่ 2

   ยุทธศาสตร์ที่ 3

      ยุทธศาสตร์ที่ 4-5

 

 

 แผนพัฒนา 4 ปี ( พ.ศ. 2559-2562)

   ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ

   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป

   ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา

   ส่วนที่ 4 การนำแผนไปใช้

   ส่วนที่ 5 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา / ยุทธศาสตร์ที่ 1

   ยุทธศาสตร์ที่ 2

   ยุทธศาสตร์ที่ 3

      ยุทธศาสตร์ที่ 4-5


  แผนพัฒนา  ปี ( พ.ศ. 2558-2560)

   ส่วนที่ 1 บทนำ

   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป

   ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา

   ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

   ส่วนที่ 5 สรุปโครงการ

   ยุทธศาสตร์ที่ 3

   ยุทธศาสตร์ที่ 4

   ยุทธศาสตร์ที่ 5

   รายละเอียดโครงการ 1

   รายละเอียดโครงการ 2

   บัญชีประสานแผนฯ

   การนำแผนพัฒนาสามไปไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนฯ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 14:10 น.)

 

บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9

 

บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          1.1 สภาพทางกายภาพ สภาพทางภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ

          บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่นในตำบลนาซอ เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งได้ไม่นานนัก สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูง ค่อนข้างแห้งแล้ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือทำนาเป็นอาชีพหลักนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น และปัจจุบันประชาชนหันมาปลูกพืช ทำสวนกันมากขึ้น เช่น ปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ               ติดกับตำบลแพด ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า

          ทิศใต้                   ติดกับบ้านสมสนุก

          ทิศตะวันออก         ติดกับตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย

          ทิศตะวันตก           ติดกับตำบลนาคำ

          สภาพภูมิอากาศ ก็จะมีทั้งฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 27 -28 องศาเซลเซียส

          1.2 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

          เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 มีนายอินตา สุวรรณสาร ได้ย้ายมาจากบ้านหนองนาหาร มาตั้งรกรากถิ่นฐาน ต่อมาก็เริ่มมีประชาชนจากหลายจังหวัด ย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น ต่อมาเมื่อปี 2522 ทางราชการจึงให้ตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่ง ดังนี้

          1.นายอินคา สุวรรณสาร

          2.นายลี เสริมสุข

3.นายบุญไทย นิลนะมะ

4.นายสมภาร ยศธิสุทธิ์

5.นายสว่าง ทองวร

6.นายชูกิจ ไชยคำจันทร์     คนปัจจุบัน

          1.3 โครงสร้างและจำนวนประชากร

          บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9 มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายชูกิจ ไชยคำจันทร์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6 มีผู้ช่วย 2 คน คือ นายอำคา พิลาทอง และมีรองนายกเทศมนตรี 1 คน คือ นายสว่าง ทองวร มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 คน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 9 คน

          ประชากรมีทั้งหมด 620 คน ชาย 314 คน หญิง 306 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 216 ครัวเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 363 คน

          1.4 การศึกษา การสาธารณสุข ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

          1. การศึกษา ในอดีตประชากรส่วนใหญ่ มีการศึกษา สูงสุด คือ จบ ป.4 ในปัจจุบันเมื่อมี พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ ถึง ม. 3 ทำให้ประชาชนบ้านหนองแสงคำ ได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้น บ้านหนองแสงคำมีโรงเรียน 1 แห่ง

          2. การสาธารณสุข ปัจจุบัน อ.ส.ม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน คือมีการเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ประชาชนมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด มีการใส่ทรายอะเบทซึ่งได้รับจากทางการ มีการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้เป็นพาหะเชื้อไขเลือดออก

          3. ทรัพยากร บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9 มีแหล่งน้ำ อยู่ 2 แห่ง คือ ห้วยไฮ และ ห้วยคำกั้ง และบริเวณรอบ ๆ บ้านหนองแสงคำ มีพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้

          4.สิ่งแวดล้อม บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียกตัวอย่าง เช่น การเลี้ยงสัตว์ คือ สุกร ประชากรทีเลี้ยง จะไม่เลี้ยงในบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชากรภายในหมู่บ้านหนองแสงคำ

          1.5 สัดส่วนการพึ่งพิงของประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากอาชีพหลัก คือ ทำนา ซึ่งเฉลี่ยบางครัวเรือน มีรายได้ประมาณ 40,000 – 50,000 บาทต่อปี นอกจากนั้นยังมีรายได้จากอาชีพเสริม เช่นการเลี้ยงสัตว์ ทำสวน ซึ่งสามารถเก็บไว้กินเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น  

 

ส่วนที่ 2 วิถีชีวิตชุมชนที่สะท้อนถึงการทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงโค กระบือ เนื้อนำมาประกอบอาหารได้และมูลของสัตว์ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยคอกใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง การจักสาน เครื่องใช้ภาชนะไว้ใช้เอง เช่นการจักสานกระติบข้าว หวด หรือมวย ที่ใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นต้น

          2.2 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน

          ชาวบ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ 9 ดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมา ได้แก่

          1.ประเพณีวันปีใหม่ ทำบุญประจำปีทุกปีในวันขึ้นปีใหม่

          2.ประเพณีบุญเดือนสาม ทำบุญวันมาฆบูชา

          3.ประเพณีสงกรานต์

          4.ประเพณีเดือน 6 ทำบุญวันวิสาขบูชา

          5.ประเพณีเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา บุญเข้าพรรษา

          6.ประเพณีเดือน 9 ทำบุญข้าวประดับดิน

          7.ประเพณีเดือน 10 ทำบุญข้าวสาก หรือทำบุญข้าวกระยาสารท

          8.ประเพณีเดือน 11 ออกพรรษา ทำบุญตักบาตรตอนเช้า

          9.ประเพณีเดือน 12 ประเพณีบุญกฐิน

2.3 ระบบสังคมและชุมชน

- สังคมบ้านหนองแสงคำเป็นสังคมเรียบง่าย พึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกัน อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคี

- การตัดสินใจปฏิบัติในด้านต่าง ๆ จะใช้มติที่ประชุม ยึดเสียงข้างมากและรับฟังเสียงส่วนน้อย

- ชุมชนมีความสามัคคี เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้

          2.4 กลุ่มองค์กรชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำปุ๋ยหมัก กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มชาวนา

          2.5 การประกอบอาชีพ / รายได้

          - อาชีพหลักของชาวบ้านหนองแสงคำคือทำนา อาชีพเสริมเช่นเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 40,000 -50,000 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี

2.6 การบริหารจัดการชุมชน

          มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชน รับนโยบายจากรัฐเพื่อนำเสนอสู่ชุมชนโดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้การประสานกับชาวบ้าน คณะกรรมการและสมาชิก อบต. การดำเนินกิจกรรมหรือการแก้ไขปัญหา ต้องถือมติที่ประชุม ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจการแก้ปัญหาชุมชนนั้น

 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมของครัวเรือน กลุ่ม / องค์กรและชุมชน

3.1 รูปแบบวิธีการและการมีส่วนร่วมของประชาชน / ชุมชน

ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่อง เช่น ในวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ถนนหนทาง ตลอดจนประเพณีงานบุญต่าง ๆ

3.2 ความชัดเจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ประชาชนแต่ละคน แต่ละครอบครัวรู้จักความพอดี ขยัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พึ่งพาอาศัยกันเหมือนพี่น้อง มีพื้นฐานของครอบครัวที่อบอุ่นอยู่อย่างพอเพียง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 14:35 น.)

 

บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8

 

บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพทางกายภาพ / สภาพภูมิประเทศ / สภาพภูมิอากาศ

          บ้านหนองแวงน้อยเป็นชุมชนเผ่าภูไท ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาภูไท เป็นภาษาถิ่นฐานเดิม ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มเนิน ซึ่งถ้าถึงช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วม พื้นที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา และป่าไม้ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ           ติดกับบ้านหนองนาหาร

          ทิศใต้               ติดกับบ้านขัวก่าย

          ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านนาซอ

ทิศตะวันตก      ติดกับดอนยานาง

          บ้านหนองแวงน้อยมีอากาศที่ประกอบด้วย ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 30 องศาเซลเซียส

          สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม และเนินสูง ซึ่งในฤดูฝนน้ำก็จะท่วมบริเวณที่ราบลุ่ม และถ้าถึงฤดูแล้ง บริเวณที่สูงก็จะแห้งแล้ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และรับจ้างทั่วไป บางบ้านก็จะส่งลูกหลานไปเรียนและทำงานในกรุงเทพ ฯ

1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหมู่บ้าน

          ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย เป็นชนเผ่าภูไท ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาภูไท เป็นภาษาถิ่นฐานเดิม ประชากรที่เริ่มตั้งรกรากนำโดย นายบาย อิ่มระงับ นายพงศ์ อิ่มระงับ นายพรมยนต์ คำแสน นายคำไผ ฝอยลามโลก และครอบครัว ซึ่งเป็นคนจากบ้านบึงหวาย (ภูพาน จังหวัดสกลนคร) ได้เดินทางมาตั้งรกรากเพื่อประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา โดยบ้านหนองแวงน้อยใช้น้ำ ทางลำห้วยหาร ห้วยขี้หมู บ้านหนองแวงน้อยเดิมขึ้นอยู่กับตำบลวานรนิวาส ต่อมามีการแยกการปกครองเป็นตำบลหลายตำบลปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับตำบลนาซอ มีผู้ใหญ่บ้านตำรงตำแหน่ง ดังนี้

          1. นายสวัสดิ์ ฝอยลามโลก

2. นายสมบูรณ์ บุตรแสนคม

3. นายพนม ฝอยลามโลก

4. นายเดชพร คำตะลา

5. นายวิระวัด อิ่มระงับ       คนปัจจุบัน

13. โครงสร้างและจำนวนประชากร

          บ้านหนองแวงน้อย มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายวิระวัด อิ่มระงับ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5 มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 คน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการแต่ละโครงการมีการดำรงตำแหน่งตามวาระ

          ประชากรของบ้านหนองแวงน้อย มีทั้งหมด 271 คน เป็นชาย 157 คน หญิง 114 คน   มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 196 คน ลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวและมีขนาดเล็ก

1.4 การศึกษา การสาธารณะสุข ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

          1.การศึกษา บ้านหนองแวงน้อยเดิมมีโรงเรียนภายในหมู่บ้านแต่ปัจจุบันได้ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันกับบ้านนาซอ หมู่ที่ 1 และหมู่ 10 เนื่องจากมีประชากรน้อย ซึ่งโรงเรียนบ้านนาซอ มีการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

          2.การสาธารณสุข บ้านหนองแวงน้อยปัจจุบันมี อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขคอยดูแลให้คำแนะนำเรื่องการอุปโภค บริโภค และถ้ามีการเจ็บป่วยก็จะไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่บ้านนาซอ ซึ่งมีพื้นที่ไม่ไกลนัก

          3.ทรัพยากร บ้านหนองแวงน้อย มีเนื้อที่ ที่เป็นป่าไม้ และที่นาของชาวบ้าน ซึ่งป่าไม้ของบ้านหนองแวงน้อยมีทั้งไม้แดง ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ขาว ซึ่งสามารถนำมาเป็นฟืนและทำประโยชน์อื่นได้

          4.สิ่งแวดล้อม บ้านหนองแวงน้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีที่ทิ้งขยะของหมู่บ้านซึ่งทำร่วมกันกับบ้านดอนดู่ ซึ่งบริเวณหมู่บ้านเป็นป่าไม้ทำให้อากาศบริสุทธิ์

1.5 สัดส่วนการพึ่งพิงของประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา   มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเอง และดูแลครอบครัวได้ ซึ่งจะดำรงชีวิตตามปรัชญาอยู่อย่างพอเพียง

 

ส่วนที่   2 วิถีชีวิตชุมชนที่สะท้อนถึงการทำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มาประยุกต์ใช้

2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          บ้านหนองแวงน้อย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในหมู่บ้านซึ่งสามารถหาดูได้ไม่ยากนักซึ่งจะเห็นตามท้องถนน คือการเลี้ยงโค กระบือ ซึ่งบางครัวเรือนมี โค – กระบือ ประมาณ บ้านละ 10-20 ตัว ซึ่งบางบ้านก็เลี้ยงไก่ หมู เป็ด ซึ่งมูลของสัตว์เหล่านี้ชาวบ้านยังสามารถนำไปทำปุ๋ยใส่ในที่นาได้

          นอกจากนี้บ้านหนองแวงน้อยยังมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองด้วย โดยนำปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ทำเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยเคมี ผักก็ยังเป็นผักที่ปลอดสารพิษอีกด้วย

          บ้านหนองแวงน้อย ยังมีการจัดทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ซึ่งนำไปใช้ในครัวเรือน แต่บางครั้งก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

2.2 วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน

บ้านหนองแวงน้อยมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนมากจะเหมือนกับบ้านดอนดู่ หมู่ที่   4 เพราะมีวิถีชีวิตที่เหมือนกัน

          1.ประเพณีวันปีใหม่ ทำบุญประจำปีทุกปีในวันขึ้นปีใหม่จะทำบุญประทายข้าวเปลือก

          2.ประเพณีบุญเดือนสาม ทำบุญวันมาฆบูชา ร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้าที่วัด เวียนเทียนในตอนกลางคืน

          3.ประเพณีสงกรานต์ ในวันสงกรานต์ชาวบ้านในหมู่บ้านจะร่วมกันทำน้ำหอมแล้วร่วมขบวนกันไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและทำการตั้งขบวนต้น แห่ร่วมกันรอบหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคเงินเข้าวัด และร่วมกันสรงน้ำพระประธานที่วัด

          4.ประเพณีเดือน 6 ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตรที่วัด กลางคืนเวียนเทียนรอบวัด

          5.ประเพณีเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ทำการแห่เทียนเข้าวัด กลางคืนเวียนเทียนรอบวัด

          6.ประเพณีเดือน 9 ทำบุญข้าวประดับดิน ทำบุญตักบาตรที่วัดในตอนเช้า

          7.ประเพณีเดือน 10 ทำบุญข้าวสาก ทำบุญตักบาตรที่วันในตอนเช้า

          8.ประเพณีเดือน 11 ออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง ทำบุญตักบาตรตอนเช้าและไปเวียนเทียนที่วัด

          9.ประเพณีเดือน 12 งานลอยกระทง

          บ้านหนองแวงน้อยเวลาที่มีงานศพ หรืองานแต่งงาน งานบุญ ต่าง ๆ ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันทำงาน โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และไม่หวังเงินค่าตอบแทน ชาวบ้านจะช่วยทำงานด้วยความเต็มใจ

2.3 ระบบสังคม และชุมชน

สังคมบ้านหนองแวงน้อยเป็นแบบเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะแบ่งปันเพื่อนบ้าน อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีเพราะเป็นหมู่บ้านเล็ก แต่ก็มีความสามัคคีกันมาก การตัดสินใจของชาวบ้านหนองแวงน้อย จะใช้มติที่ประชุม ของประชาชนภายในหมู่บ้านเป็นตัวตัดสินใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเสียงข้างน้อยด้วย

2.4 กลุ่มองค์กรชุมชน

บ้านหนองแวงน้อมมีกลุ่มองค์กรชุมชนอยู่ คือ

1. กลุ่มผู้เลี้ยงโค

2. กลุ่มสตรี

3. กลุ่มเลี้ยงไก่ชน

4. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

5. กลุ่มเย็บผ้า

2.5 การประกอบอาชีพ / รายได้

          อาชีพหลักของชาวบ้านหนองแวงน้อย คือการทำนา รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 30,000-50,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บ้านหนองแวงน้อยยังประกอบอาชีพ ทำสวน โดยการปลูกถั่วลิสง และพืชผักสวนครัว ไว้กินเอง และยังรับจ้างทั่วไปอีกด้วย โดยมีรายได้ ประมาณ 8,000 -30,000 บาท ต่อปี ส่วนมากก็จะส่งลูกหลานที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อเข้าไปทำงานในกรุงเทพ

2.6 การบริหารจัดการชุมชน

          บ้านหนองแวงน้อยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับนโยบายจากรัฐเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้การประสานและสนับสนุนกับชาวบ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน

          การดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็จะเรียกประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน และลูกบ้านเพื่อปรึกษาหารือกัน โดยให้ลงมติในที่ประชุมในการตัดสินใจ

 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมของครัวเรือน กลุ่ม /องค์กรและชุมชน

3.1 รูปแบบวิธีการและการมีส่วนร่วมของประชาชน / ชุมชน

          ประชาชนบ้านหนองแวงน้อย มีการประชุมกัน ร่วมมือกันทำงานในทุก ๆ เรื่อง เช่น เมื่อมีงานบุญงานประเพณีต่าง ๆ ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่โดยไม่หวังเงินตอบแทน

3.2 ความชัดเจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น

          บ้านหนองแวงน้อยมีความชัดเจนในเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำรงอยู่ในความพอดี รู้จักอดออม ขยัน ไม่เบียดเบียนคนอื่น และไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน มีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 14:27 น.)

 

บ้านนาซอ หมู่ที่ 1

 

 

 

บ้านนาซอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพทางกายภาพ /สภาพภูมิประเทศ /สภาพภูมิอากาศ

          บ้านนาซอเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมานานพอสมควร เดิมขึ้นอยู่กับ ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และเป็นบ้านฝากของบ้านกุดเรือใหญ่ ต่อมาได้มีการขอแยกตำบลใหม่ ซึ่งได้ให้บ้านนาซอ เป็นบ้านตำบล ซึ่งมีชื่อว่าตำบลนาซอ จนถึงปัจจุบัน

          ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มและเนิน ซึ่งถ้าถึงช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วม และในฤดูแล้งจะแห้งแล้งมาก พื้นที่ล้อมรอบด้วย ทุ่งนาและป่าไม้

ทิศเหนือ         ติดกับบ้านหนองนาหาร

ทิศใต้             ติดกับตำบลขัวก่าย

ทิศตะวันออก   ติดกับบ้านกุดเรือใหญ่และกุดเรือน้อย

ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านดอนดู่ บ้านหนองแวงน้อย

          สภาพภูมิอากาศ บ้านนาซอมีอากาศที่ประกอบด้วย ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 30 องศาเซลเซียส

          1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหมู่บ้าน

          ประวัติความเป็นมาของบ้านนาซอไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือผู้ก่อตั้งคนแรก แต่มีคนเฒ่าคนแก่ พูดว่า บ้านนาซอแต่ก่อนก่อตั้งอยู่ที่บ้านโนนขาว หรือวังบัวขาว (โนนขาวในปัจจุบัน) โดยมีพ่อเฒ่าชัยสอน ปุ้ยไชยสอน เป็นชนเผ่าโย้ยเริ่มก่อตั้งโดยเป็นคนที่แยกมาจากบ้านกุดเรือใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับ ตำบลขัวก่าย ซึ่ง พ่อเฒ่าชัยสอน ได้ย้ายมาจากที่อื่นและก็เริ่มมีผู้คนมาตั้งรกรากด้วยแต่ก็ได้มีโรคระบาดขึ้นทำให้ต้องย้ายมาตั้งบ้านใหม่ ที่บ้านนาซอ ณ ปัจจุบันจนมีคนเริ่มตั้งรกรากกันหนาแน่นมากขึ้น ซึ่ง บ้านนาซอก็ได้ขอแยกให้เป็นตำบลโดยขอแยกมาจากตำบลขัวก่าย โดยผู้ใหญ่อ่ำ โพธิ์คำพก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตำบลนาซอในปัจจุบัน ประวัติผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 มีดังนี้

1.นายเก่ง ปัญจันทร์สิงห์

2.นายยา ปัญจันทร์สิงห์

3.นายสีธาตุ ปัญจันทร์สิงห์

4.นายชนะ ปัญจันทร์สิงห์

5.นายอินเขียน แสดคง

6.นายอ่ำ โพธิ์คำพก (เป็นกำนันคนแรกของตำบลนาซอ)

7.นายประนอม ไตรวงศ์ย้อย (กำนันตำบลนาซอคนที่ 2

8.นายลำไชย แสดคง (กำนันตำบลนาซอคนที่ 3)และปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านนาซอหมู่ที่ 1

          1.3 โครงสร้างและจำนวนประชากร

          บ้านนาซอ มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือคือ นายลำไชย แสดคง มีผู้ช่วย 2 คน คือนายสนิท โพธิ์คำพก และนายปรารถนา ภูพาดทอง มีนายกเทศมนตรีตำบลนาซอ คือนางสาวอุลัยพร ไตรวงค์ย้อย และมีสมาชิกเทศบาล 3 คน คือ นางมยุรี สุขทาน ประธานสภาเทศบาล นายวีระศักดิ์ แก่นท้าว สมาชิกสภาเทศบาลและนายศิวดล ปุริวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล

          มีประชากรทั้งหมด 981 คน ชาย 486 คน หญิง 495 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 228 ครัวเรือน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 676 คน ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมีครอบครัวใหญ่เพียงบางส่วนเท่านั้น

          1.4.การศึกษา / การสาธารณสุข / ทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

          1.การศึกษา ประชากรบ้านนาซอ ส่วนใหญ่การศึกษาจะไม่สูงมากนัก สูงสุดคือ ป. 4 แต่ในปัจจุบันมี พ.ร.บ. การศึกษา ทำให้ประชากร บ้านนาซอได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้น บ้านนาซอ มีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง ซึ่งรับนักเรียนในพื้นที่เข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          2.การสาธารณสุข ปัจจุบันบ้านนาซอมีสถานีอนามัย 1 แห่ง ช่วยในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านและภายในเขตตำบลนาซอ และตำบลใกล้เคียงปัจจุบันยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

          3.ทรัพยากร บ้านนาซอมีป่าไม้ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านล้อมรอบ และมีที่นา มีลำห้วยล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ของหมู่บ้านล้อมรอบเป็นเขตแดนของหมู่บ้าน

          4.สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน น้ำดื่มก็มีภาชนะรองรับซึ่งมีผ้ากรองและมีฝาปิดมิดชิด

          2.5 สัดส่วนการพึ่งพิงของประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำสวน มีรายได้สามารถพึงพาตนเองได้จากอาชีพหลัก คือ ทำนา และอาชีพรองคือ ทำสวนมะเขือเทศ ที่รายได้ปีหนึ่ง ประมาณ 100,000 บาท

 

ส่วนที่ 2 วิถีชีวิตชุมชนที่สะท้อนถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

          2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          - บ้านนาซอมีการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อนำไว้ใช้งานและเพื่อขาย บางบ้านมีโคประมาณ 20 -30 ตัว

          - การจักรสาน บ้านนาซอ ขึ้นชื่อเรื่องการสานหวดนึ่งข้าวเหนียว ข้องใส่ปลา และตะกร้าซึ่งเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่บ้านเป็นรายได้เสริมที่ดีมากของชาวบ้านและชาวบ้านนาซอยังสานเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนอีกด้วย

          - สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ บ้านนาซอ นอกจากหวดนึ่งข้าวเหนียวหรือเครื่องจักรสานต่าง ๆ แล้วยังมีสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ อีกอย่างคือ การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ซึ่งสามารถทำกำไรให้กลุ่มนี้มากมายในแต่ละปีและเป็นที่ชื่นชอบของจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย

          - การปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง บ้านนาซอจะปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้านเพื่อทำเป็นอาหารโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อจากตลาด และยังสามารถนำไปขายได้ และบ้านนาซอยังทำการปลูกพริก และมะเขือเทศขายส่งโรงงานหลังจากกิจกรรมทำนาเสร็จแล้ว

          2.2 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน

          บ้านนาซอ มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมาหลายยุคหลายสมัย มีการร่วมงานกันในด้านงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องเชื้อเชิญแต่อย่างใด เช่นงานศพ งานบุญบ้าน งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน และยังมีงานประเพณีต่างๆ ที่ได้ดำเนินการสืบทอดกันมาช้านานแล้ว ได้แก่

          1.ประเพณีวันปีใหม่ ทำบุญประจำปีทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ร่วมกับทำบุญประทายข้าวเปลือก

          2.ประเพณีบุญเดือนสาม ทำบุญวันมาฆบูชา ร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้าที่วัด เวียนเทียนในตอนกลางคืน

          3.ประเพณีสงกรานต์ ในวันสงกรานต์ชาวบ้านในหมู่บ้านจะร่วมกันทำน้ำหอมแล้วร่วมขบวนกันไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและทำการตั้งขบวนต้น แห่ร่วมกันรอบหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคเงินเข้าวัด และร่วมกันสรงน้ำพระประธานที่วัด

          4.ประเพณีเดือน 6 ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตรที่วัด กลางคืนเวียนเทียนรอบวัด

          5.ประเพณีเดือน 8 ทำบุญอาสาฬหบูชาและบุญเข้าพรรษา โดยแห่เทียนเข้าวัด กลางคืนเวียนเทียนรอบโบสถ์

          6.ประเพณีเดือน 9 ทำบุญข้าวประดับดิน ทำบุญตักบาตรที่วัดในตอนเช้า กลางคืนเวียนเทียนรอบโบสถ์

          7.ประเพณีเดือน 10 ทำบุญข้าวสาก ทำบุญตักบาตรที่วันในตอนเช้า กลางคืนเวียนเทียนรอบโบสถ์

          8.ประเพณีเดือน 11 ออกพรรษา ทำบุญตักบาตรตอนเช้าและกลางคืนเวียนเทียนรอบโบสถ์

          บุญกฐิน จะมีผ้าป่าจากลูกหลานที่ไปกรุงเทพ เวลากลับมาบ้านก็จะนำคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมาด้วย

          9.ประเพณีเดือน 12 งานลอยกระทง จะทำการจัดงานกันที่หนองสิมซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะซึ่งเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านทุกคน

2.3 ระบบสังคมและชุมชน

          - สังคมบ้านนาซอเป็นสังคมที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่เสมอ และอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี ปรองดองกัน

          - การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ บ้านนาซอจะใช้มติที่ประชุมของประชาคมหมู่บ้าน เสียงข้างมาก แต่ก็จะรับฟังเสียงข้างน้อยบ้าง

          - ชุมชนมีความสามัคคี เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ ภายในหมู่บ้านมีหน่วย อปพร. ไว้รักษาความสงบ เรียบร้อย ของหมู่บ้าน

2.4 กลุ่มองค์กรชุมชน

          บ้านนาซอ หมู่ที่ 1 มีกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหลายองค์กร อาทิ เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงโค กลุ่มลูกค้า ธกส. กลุ่มลูกค้าสหกรณ์การเกษตร กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มจักสาน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ กลุ่มชาวนา กลุ่มเลี้ยงปลา กองทุนหมู่บ้าน

2.5 การประกอบอาชีพ /รายได้

          บ้านนาซอมีอาชีพหลักคือทำนา รายได้โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 40,000 – 60,000 บาท และบ้านนาซอยังมีอาชีพเสริมคือทำไร่ทำสวน ส่วนมากจะเป็นทำสวน เพราะบ้านนาซอ จะมีการปลูกพริก มะเขือเทศ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากทำนาเสร็จแล้ว มีรายได้เฉลี่ยแล้ว ประมาณ ปีละ 100,000-200,000 บาท ต่อปี ต่อครัวเรือนที่ทำ

          บ้านนาซอยังมีการรับจ้างทำงานทั่วไปเช่นงานก่อสร้างในหมู่บ้านซึ่งมีนายจ้างภายในหมู่บ้าน และส่วนหนึ่งก็จะไปทำงานที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งก็มีรายได้พอส่งเงินมาบ้านพอสมควร

 

2.6 การบริหารจัดการชุมชน

          มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชน รับนโยบายจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำมาพัฒนา และเสนอสู่ชุมชน โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้การประสานกับชาวบ้าน คณะกรรมการและสมาชิก อบต.

          การดำเนินกิจกรรมหรือการแก้ไขปัญหาต้องถือมติประชาคมหมู่บ้าน เป็นผู้ตัดสินใจ และทำการอนุมัติ มีการลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาชุมชน แก้ปัญหาตามความจำเป็นตามความเร่งด่วน อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีวัดและพระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการดำรงชีวิต

 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมของครัวเรือน กลุ่ม องค์กรและชุมชน

          3.1 รูปแบบวิธีการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน

          ประชาชนบ้านนาซอมีการร่วมมือร่วมใจกันในงานต่าง ๆ ซึ่งทำงานอย่างเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งในงานประเพณีต่าง ๆ ทำให้คนในหมู่บ้านได้พบปะสังสรรค์กัน เช่นงานประเพณีต่าง ๆอาทิ บุญบ้าน บุญกฐิน งานผ้าป่า ออกพรรษา เข้าพรรษา งานปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น

          3.2 ความชัดเจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้น

          บ้านนาซอมีความรู้จักพอเพียง ขยัน ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน มีพื้นฐานของครอบครัวที่อบอุ่น รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่คนอื่น ตั้งมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง


                   แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 มีนาคม 2012 เวลา 13:17 น.)

 
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

     นายบรรจบ   แพงพิมพ์โล้

ทักทายสอบถาม
Latest Message: 1 hour, 42 minutes ago
 • [Johnnie] : Hello there, great web - site you've going here. My webpage; Orange Is the New Black (%anchor_text («link» - Is - the - New - Black - Seasons - 1 - 6 - DVD - 18131.html))
 • [Joie] : As I web - site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.
 • [Sherrie] : Highly useful, looking forth to returning.
 • [هتل جم : قبل از رفتن به دبی این حقایق را بدانید!
 • : Thanks, this website is extremely useful.
 • [quick and e : You completed various fine points there. I did a search on the subject and found mainly folks will agree with your blog. My website ... %anchor_text («link»
 • [Maria Laura : Disposição percentual da cintura etária dos staff da ação. 5.3 A ganho do Pau - rosado da Comitê das Nações.
 • [công ty th : Sử dụng màu kem làm chủ đạo cho tường nhà, phần bo mái sơn sắc trắng tinh tế và nền sân ốp đá sẫm màu mang lại sự bề thế cho %anchor_text («link» trình.
 • [Salwar Kame : You're a really practical web site; couldn't make it without ya!
 • [afk arena] : thnx for sharing this great websites.
 • [công dân : Ngành Giáo dục Mầm non của HIU là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng nhu %anchor_text («link» của xã hội và các trường trong hệ thống giáo dục mầm non của NHG.
 • [www.sollazz : Appreciate it for helping out, great information.
 • [quy trình : Especially educational....looking forth to coming back again.
 • [afk arena t : I like this site - its so usefull and helpfull.
 • [cbd gummies : Maintain the outstanding work !! Lovin' it!
 • [afk arena] : You have one of the greatest webpages.
 • [afk arena] : You have one of the greatest webpages.
 • [idle heroes : I value the data on your internet site. Appreciate it.
 • [https://www : Really wanted to tell you I'm happy I happened in your website page!
 • [https://jor : Rеgular consumption of cinnamon can lower fasting blood sugar levels by growing sensitivity to the hormone insulin.

Guests are shown between [].

แบบสำรวจ
Joomla! is used for?
 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
PTT Oil Price