แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                 ตุลาคม ๒๕๖๑

                      พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                      ธันวาคม ๒๕๖๑

                      มกราคม ๒๕๖๒

                      กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                      มีนาคม ๒๕๖๒

                      เมษายน ๒๕๖๒

                      พฤษภาคม ๒๕๖๒

                      มิถุนายน ๒๕๖๒

                      กรกฎาคม ๒๕๖๒

                      สิงหาคม ๒๕๖๒

                      กันยายน ๒๕๖๒

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                            ตุลาคม

                     พฤศจิกายน

                     ธันวาคม

                     มกราคม

                     กุมภาพันธ์

                     มีนาคม

                     เมษายน

                     พฤษภาคม

                     มิถุนายน

                     กรกฎาคม

                     สิงหาคม

                     กันยายน

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผด ๑.๒.๕)

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๑)

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒)

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

        

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓)

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๒)

รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 09:28 น.)